Kamis, 05 November 2009

TUKANG OJEG NURUSTUNJUNG

Dasar keur si Jumri, pemuda desa nu weureu jeung sok ngajalankeun ojeg bari mabok...

hiji mangsa manehna narik muatan awewe geulis nu keur hamil 3 bulan, manehna ngajalankeun Motor ngebut pisan sampe di jemping2 sagala nu akhirna eta muatan na labuh ka aclengkeun...

JUMRI : ( bari ngomong balelol da eamng keur mabok ),,duuhh perasaan mah uing teh keur narik muatan tp kamana nya..?? ( bari culang cileung )

MUATAN : ( bari gogorowokan )..Tuluuunngg,,tuluuunnggg...".

JUMRI : " Uluh geuning muatan nyuksruk kana tangkal cau ". ( bari nulungan )

MUATAN : " Dasar nurustunjung, geuwat bawa uing ka rumah sakit". ( bari amuk2an )

Kacaritakeun geus di Rumah Sakit eta awewe muatan si Jumri Kandunganna Kaguguran, sampe ka salaki awewe eta datang ka Rumah Sakit..

SALAKINA : " na sateh kabina2 pisan narik muatan sampe ka kieu, emang model kumaha ngajalankeun motorna?". ( bari ngamuk )

JUMRI : "Ah biasa we ngajalankeun motor mah di hirupan heula motorna trus dipajukeun". ( beungeut tanpa dosa bari jeung bau minuman )

SALAKINA : " Ari maneh teh jelema weureu lain.?? ( bingung ku kalakuan si Jumri ), cik atuh mikir maneh rek tanggung jawab moal ieu pamajikan uing kandungan na kaguguran, mangkaning geus 3 bulan". ( bari ngacacang da emang ngamuk pisan )

JUMRI : " Muhun pasti abi mah tanggung jawab pak". ( bari siga nu sieun )".

SALAKINA : " Tangung Jawab kumaha ..? apanan kandungan na oge geus kaguguran, moal bisa dibalikeun deui?".

JUMRI : " Wios abi Tanggung Jawab..Bade ngadamel Istri Bapak supaya Hamil deui 3 Bulan, itung2 ngagentosan nu tos kaguguran na".

SALAKINA : " Dasar nurustunjung siah....(bari ngababuk ku HELM ) ".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar